Dự án nhà máy nước thải Dĩ An – Bình Dương

Nhà máy xử lý nước thải thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: Công ty CP Nước và Môi trường Bình Dương

Công suất: 18000 m3/ ngày

Thiết bị

  • Máy tách rác thô HUBER Rake Max
  • Máy tách rác tinh trống quay HUBER RO2
  • Máy tách cát HUBER VORMAX
  • Máy rửa cát HUBER ROSF4
  • Van cửa phai ATEC