Chức năng của máy tách rác trong công trình xử lý nước

Máy tách rác trong công trình xử lý nước có chức năng loại bỏ các chất thải rắn và hạt lớn từ nguồn nước trước khi nước được xử lý tiếp theo. Việc loại bỏ các chất thải này giúp giảm tải cho các bước xử lý tiếp theo và giúp giữ sạch sẽ hệ thống xử lý nước.

Máy tách rác có thể sử dụng các phương pháp như song chắn khe hở lược cào, lưới lọc hoặc lưới hàn để tách rác ra khỏi nguồn nước. Sau khi nước được loại bỏ các chất thải, nó sẽ được đưa đến các bước xử lý tiếp theo như sấy khô, loại bỏ các chất độc hại, hoặc tái sử dụng.

Chức năng máy tách rác thô

Máy tách rác thô có chức năng loại bỏ các chất thải nặng và các hạt lớn từ nguồn nước thải hoặc chất thải công nghiệp. Chất thải này có thể gồm các vật rắn, bụi, hạt, vải, gỗ, v.v.

Chức năng máy tách rác tinh

Máy tách rác tinh là một loại thiết bị được sử dụng để tách rác tinh ra khỏi chất lỏng hoặc dung dịch. Nó có chức năng loại bỏ các hạt nhỏ, bụi, và các hạt cứng từ chất lỏng hoặc dung dịch.

Vị trí máy tách rác tinh trong công trình thu (tách rác thô, tách rác tinh)
Máy tách rác cho công trình thu kiểu lược cào

Xem thêm các sản phẩm máy tách rác cho công trình thu tại:

Máy tách rác HydroTech