Chưa được phân loại

Chức năng của máy tách rác trong công trình xử lý nước

Máy tách rác trong công trình xử lý nước có chức năng loại bỏ các chất thải rắn và hạt lớn từ nguồn nước trước khi nước được xử lý tiếp theo. Việc loại bỏ các chất thải này giúp giảm tải cho các bước xử lý tiếp theo và giúp giữ sạch sẽ hệ thống xử lý nước. Máy tách rác có thể sử dụng