Hệ thống siphonic Rainplus hoạt động như thế nào

Tổng quan

Rainplus® được xác định là hệ thống thoát nước mưa siphonic vì nó dựa trên cùng nguyên lý của một ống siphon. Đối với một ống siphon thông thường, nó là một ống hình chữ U ngược được sử dụng để chảy chất lỏng từ một bình chứa vào một bình chứa khác ở vị trí thấp hơn.

Khi ống đầy đủ, chất lỏng trong đoạn ống dài sẽ có xu hướng rơi xuống do trọng lượng của nó, gây hiệu ứng hút chất lỏng trong đoạn ống ngắn hơn, nhẹ hơn về trọng lượng. Quá trình này chỉ bắt đầu khi ống đầy đủ và tiếp tục cho đến khi cân bằng giữa hai bình chứa được đạt đến: khi hai bình chứa đạt cùng một mức nước hoặc khi mực nước trong bình chứa cao hơn giảm xuống dưới đoạn ống vào. Lực đẩy tạo ra hiệu ứng này là do sự chênh lệch độ cao giữa hai bình chứa: càng chênh lệch cao, lực đẩy càng mạnh và do đó, tốc độ dòng chảy trong ống càng lớn.

Hiệu quả của Rainplus

Hiệu suất của hệ thống thoát nước mưa siphonic Rainplus® vượt trội so với hệ thống truyền thống, nơi lực đẩy chỉ được tạo ra bởi lượng nước tích tụ trên mái. Khi hệ thống thoát nước siphonic hoạt động ở công suất tối đa, “hiệu ứng siphon” được kích hoạt, tạo ra lực đẩy tỉ lệ với chiều cao của mái và điểm cuối mạch, thường là ở mức đất. Hiệu suất này tạo ra các mức áp suất dương và âm ở các điểm cụ thể trên mạch, làm tăng tốc độ và, do đó, lưu lượng dòng chảy của hệ thống (nguyên lý Bernoulli).

Nguồn: HydroSiphonic.com